Historia Polskiego Związku Ju-Jitsu Polski Związek Ju-Jitsu został założony 18 listopada 1993 roku w Jaworznie (obecnie siedzibą Związku są Katowice). Jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 10 ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku - Dziennik Ustaw Nr 25, pozycja 113, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z tą ustawą Związek jest uprawniony do organizowania w Polsce zawodów Ju-Jitsu, Mistrzostw Polski Ju-Jitsu oraz może reprezentować Polskę na arenie Międzynarodowej.

DO JAKICH MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI NALEŻY PZJJ?

Polski Związek Ju Jitsu jest członkiem m.inn. Międzynarodowej Federacji Ju Jilsu (IJJF) oraz Europejskiej Unii Ju Jitsu (EJJU).

JAK DZIAŁA ZWIĄZEK?

Praca Związku grupuje się w komisjach problemowych takich jak: Rada Trenerów, Komisja Sędziowska, Komisja Stopni - Kolegium Dan, Komisja Ju Jitsu Niesportowego, Komisja d/s Promocji i Marketingu. Aktualnie promawane są dwie odmiany - dyscypliny sportowe ju Jitsu: fighting system oraz duo system, których regulaminy są zunifikowane z regulaminami Międzynarodowej Federacji Ju Jitsu (IJJF). W ramach powyższych dyscyplin organizowane są w kategoriach wiekowych Junior, Młodzieżowiec,Senior: Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Turnieje Klasyfikacyjne i Towarzyskie ponadto .szkolenia i staże z trenerami zagranicznymi, festiwal sztuk walki, kursy sędziowskie oraz instruktorów sportu w specjalności Ju Jitsu. Kadra narodowa PZJJ uczestniczy w międzynarodowych zawodach sportowych.