KOMISJA SĘDZIOWSKA
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JU-JITSU

PRZEWODNICZĄCY

MATEJOK WALDEMAR

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

PADECHOWICZ -JEZIERSKA ANNA

SEKRETARZ

KRZAK JOLANTA