Fighting Ju-Jitsu - jest to kategoria stworzona specjalnie na potrzeby ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży której nasz klub jest organizatorem.
Walka składa się z dwóch faz (wyłączając kopnięcia i uderzenia) czyli fazę I wg przepisów PZJJ Pojedynek rozpoczynają zawodnicy od pozycji stojącej i za pomocą chwytów dążą do sprowadzenia partnera do parteru gdzie stosując dzwignie i duszenia

Następujące punkty mogą być przyznawane w fazie 2: (Rzuty, sprowadzenia do parteru, dźwignie i duszenia)

1. Duszenia i dźwignie w przypadku, kiedy zawodnik nie może sam odklepać i SM musi zatrzymywać walkę przez ogłoszenie “Matte”.
( Ippon, 2 punkty)

2. Duszenia i dźwignie z odklepaniem (Ippon, 2 punkty)

3. Doskonały rzut albo doskonałe sprowadzenie do parteru (Ippon, 2 punkty)

4. Niedoskonały rzut albo niedoskonałe sprowadzenie do parteru (Wazaari, 1 punkt)

b. Następujące punkty mogą być przyznawane w fazie 3: (trzymania, dźwignie i duszenia)

1. Duszenia i dźwignie w przypadku, kiedy zawodnik nie może sam odklepać i SM musi zatrzymywać walkę przez ogłoszenie “Matte”. (Ippon, 3 punkty)

2. Trzymania, duszenia i dźwignie z odklepaniem (Ippon, 3 punkty)

3. Skuteczne trzymanie ogłoszone przez “Osae-komi” trwające 15 sekund. (Ippon, 2 punkty)

4. Skuteczne trzymanie ogłoszone przez “Osae-komi” trwające 10 sekund. (Wazaari, 1 punkt)


Przepisy walki formy sportowej Duo system oraz fighting

Przepisy Ne WazaKary

a. Kary muszą być przyznawane większością wskazań, co najmniej przez dwóch sędziów.

b. “Lekkie przewinienia” będą karane karą “Shido”, a przeciwnik dostanie 1Wazaari. Następujące akcje zaliczają się jako lekkie przewinienia:

1. Jeżeli jeden lub obaj zawodnicy okazują pasywność lub popełniają niewielkie techniczne przewinienia.

2. “Mubobi”.

3. Jeżeli zawodnik umyślnie wychodzi poza pole walki obiema stopami.

4. Jeżeli zawodnik celowo wypycha przeciwnika poza pole walki.

5. Jeżeli zawodnik celowo wykonuje kopnięcia lub uderzenia po rozpoczęciu części 2.

6. Jeżeli zawodnik wykonuje jakiekolwiek techniki po ogłoszeniu komendy „Matte" lub „Sonomama”.

7. Jeżeli zawodnik celowo wykonuje uderzenia lub kopnięcia w nogi.

8. Jeżeli zawodnik wykonuje uderzenia lub kopnięcia na przeciwniku, który jest w pozycji leżącej.

9. Jeżeli zawodnik wykonuje dźwignie na palce rąk lub stóp.

10. Jeżeli zawodnik zaciska zaplecione wyprostowane nogi wokół nerek przeciwnika.

11. Jeżeli zawodnik wykonuje duszenia dłońmi lub palcami.

12. Jeżeli zawodnik przychodzi nie przygotowany do maty i opóźnia walkę.

13. Jeżeli zawodnik celowo marnuje czas (przez poprawianie Gi, zdejmowanie pasa, zdejmowanie ochraniaczy itd.).

c. “Przewinienia” będą karane karą “Chui” a przeciwnik dostanie 2 Wazaari:

1.Jeżeli zawodnik wykonuje zbyt mocne kopnięcia, pchnięcia lub uderzenia.

2. Jeżeli zawodnik celowo rzuca przeciwnika z pola walki poza pas bezpieczeństwa.

3. Jeżeli zawodnik lekceważy polecenia Sędziego Maty.

4. Jeżeli zawodnik wykonuje niepotrzebne uwagi, komentarze lub gesty w kierunku przeciwnika, sędziów na macie, sędziów przy stoliku lub publiczności.

5. Jeżeli zawodnik wykonuje niekontrolowaną technikę, taką jak uderzenia po okręgu ręczne lub nożne, które nie są zatrzymane nawet, jeżeli chybiają przeciwnika, a także po technice rzutu, jeżeli przeciwnik nie może natychmiast kontynuować walki.

6. Jeżeli zawodnik wykonuje proste uderzenia lub kopnięcia w kierunku głowy.

d. W przypadku dwóch “przewinień” walka będzie rozstrzygnięta przez “Hansoku-make”.

e. Następujące akcje zaliczają się jako “ciężkie przewinienia”:

1. Wykonywanie jakiejkolwiek akcji, która może zranić przeciwnika.

2. Jeżeli zawodnik rzuca lub próbuje rzucać przeciwnika z jakąkolwiek dźwignią lub duszeniem.

3. Wykonywanie jakiejkolwiek dźwigni na kark lub kręgosłup.

4. Wykonywanie jakiejkolwiek skręcającej dźwigni na staw skokowy lub kolanowy.

f. Jeżeli zawodnik dopuścił się „ciężkiego przewinienia” po raz pierwszy w turnieju, przegrywa walkę i otrzymuje 0 pkt, jego przeciwnik otrzymuje 14 pkt. lub tyle ile zdobył do tego czasu, jeżeli jest to więcej niż 14.

g. Jeżeli zawodnik dopuścił się ciężkiego przewinienia po raz drugi w turnieju, zostaje usunięty z całego turnieju.

h. Jeżeli zawodnik okazuje po walce niegodne sportowca zachowanie, obsada sędziowska danej maty jednomyślnie postanawia, że zawodnik powinien być usunięty do końca trwania turnieju. Sędziowie informują o tym Głównego Sędziego Zawodów i proszą organizatora turnieju o oficjalne ogłoszenie ich decyzji. Usunięty zawodnik przegrywa wszystkie walki, które wcześniej wygrał włącznie z odebraniem medali.

i. Jeżeli obydwaj zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani przez „Hansoku-make” to walka musi być powtórzona.